fbpx

Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji TFitness koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta tfitness.rs u našem vlasništvu (u daljem tekstu ’’Web sajt’’)

Koje informacije prikupljamo?

Lične informacije

TFitness, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na različite načine, uključujući Kontakt forme, Newsletter polja za prijavu, kolačiće, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik našeg Web sajta da pristanak na to i dobrovoljno dostavi podatke.

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Informacije ne-ličnog porekla

TFitness, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder.

Zašto prikupljamo ove podatke?

Lične podatke Korisnika sajta, TFitness, prikuplja i koristi u svrhe poboljšanja svojih usluga. Lične informacije nam pomažu da efikasno i tačno odgovorimo na zahteve upućene našem korisničkom servisu.

Analize i unapređenja Web sajta

Prikupljeni podaci mogu biti iskorišćeni za shvatanje ponašanja Korisnika ili grupa Korisnika na našem Web sajtu ili unutar e-mail marketing sistema, analizu i unapređenje servisa, dizajna, funkcionalnosti.

Personalizacija iskustava

Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našem Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima, funkcionalnosti sajta i poruke.

Pokretanje promocija/informisanje/istraživanje

Lične podatke Korisnika koristimo da obavestimo korisnika o novom sadržaju na našem Web sajtu, nadogradnjama, istraživanjima, ali samo na taj način da ove promocije isporučujemo onim Korisnicima našeg Web sajta koji su prethodno dali pristanak da prime informacije o konkretnoj temi/grupi tema.

Periodične E-mail marketing kampanje

Lične podatke Korisnika koristimo da periodično šaljemo obaveštenja, vesti, edukativni materijal, kao i obaveštenja klijentima agencije o promenama u vršenju usluga, važnim informacijama vezanim za izvršenje usluga ili održavanje, te izmenama politika privatnosti. Svi Korisnici registrovani u naš E-mail marketing servis, registrovani su putem Newsletter registracionog polja, te dobijaju poruke samo onog sadržaja za koji su dali pristanak da bude dostavljan, prilikom registracije na naš Newsletter.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, TFitness, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.

Google gSuite

Lične informacije (ime, prezime, email adresa, broj telefona) se mogu naći u okviru našeg e-mail klijenta i koriste se radi poslovne korespodencije.

MailerLite

MailerLite je servis koji koristimo za dostavljanje periodičnih E-mail marketing kampanja. U okviru ovog servisa se nalaze lični podaci: ime, prezime, IP i email adresa.

Lične informacije o korisnicima registrovanim na E-mail marketing servis

Lične informacije se skladište u okviru MailerLite servisa sve dok Korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj email poruci ovog tipa nalazi se link ka stranici ka usklađivanju podataka i zahtevu za uklanjanje naloga za liste.

Takođe, nakon tri meseca neaktivnosti korisnika, TFitness, će upozoriti registrovanog pretplatnika na neaktivnost i, ukoliko se pretplatnik ne reaktivira u roku od 7 dana, potpuno će ukloniti sve njegove podatke iz sistema.

Lične informacije o posetiocima sajta koji nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis

U ovu kategoriju spadaju posetioci sajta koji samo pretražuju sadržaj i oni korisnici koji su poslali upite putem kontakt forme a nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis ili korisnici usluga.

Lični podaci o Korisnicima web sajta koji su poslali upit, koristeći kontakt formu, čuvaju se do godinu dana po prijemu poruke, osim ukoliko Koristnik ne zatrazi uklanjanje podataka.

Lični podaci Korisnika sajta (IP) koji samo pretražuju web sajt čuvaju se u skladu sa Deklaracijom o kolačićima.

Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom).

Kako štitimo informacije?

T Fitness, usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podataka kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koji se nalaze na našem Web sajtu.

TFitness, koristi sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.

Sajt je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava Korisnicima Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev.

Gore navedeni servisi koji se koriste za poslovanje, a u kojima se lični podaci skladište, potpuno su usklađeni sa GDPR regulativama o zaštiti ličnih podataka i koriste PCI compliant servise sa najvećim stepenom zaštite.

Informisanje u slučaju curenja podataka

U slučaju curenja podataka, TFitness, obavestiće u roku od 24h sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta

U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

• Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima

• Da zatraži svoje lične podatke na uvid

• Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

• Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti

TFitness, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, TFitness, će obavestiti sve korisnike web sajta da su politike izmenjene i da je potreban novi pristanak za korišćenje sajta. Svakako, preporučujemo korisnicima sajta da ovaj dokument samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici sajta prhihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu
dostupni našem sistemu.

Povraćaj naplaćenih sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TFitness je u
obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja,
što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika
platne kartice.

Prihvatanje svih validno prezentovanih platnih kartica

Trgovac je u obavezi da prihvati sve validno prezentovane platne kartice:

 • bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju
  transakcije
 • bez postavljanja obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad
  koga prodavac neće prihvatiti inače validnu platnu karticu
 • bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda
  plaćanja.


Specifikacija porudžbine i saglasnost sa uslovima kupovine

Neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, a nakon završenog procesa naručivanja,
Trgovac je u obavezi:

 • da potrošaču jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, odnosno spisak
  naručene robe/usluga, naručene količine pojedinačnih roba/usluga sa pojedinačnom
  cenom i ukupnu cenu naručene robe/usluga, sa obavezno predočenim PDV-om ili
  izjavom o PDV-u, kao i jedinstveni identifikacioni broj porudžbine (OID) ako je
  dostupno
 • da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost potrošača da je upoznat sa
  uslovima poslovanja Trgovca objavljenim na IPM koji između ostalog sadrže sve što
  je bitno potrošaču u vezi narudžbine koju obavlja.

Zaštita Trgovca usled reklamacija uzrokovanih kursnim razlikama

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni
prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti
zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po
kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku
transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne
razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem
bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

Potvrda o plaćanju

Nakon realizovanog procesa plaćanja Trgovac je u obavezi da u web formi, u slučaju da je
ishod plaćanja uspešan ili neuspešan, i u formi elektronske pošte (email-a) na adresu
prethodno registrovanu u procesu naručivanja, samo u slučaju da je ishod plaćanja
uspešan, potrošaču predoči/dostavi potvrdu o plaćanju sa sledećim obaveznim elementima:

 • jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje
  računa platne kartice. Trgovac može koristiti sledeće izjave:
  o za uspešno plaćanje: “Transakcija je uspešna. Račun vaše platne kartice je
  zadužen.“
  o za neuspešno plaćanje: “Transakcija je neuspešna. Račun vaše platne
  kartice nije zadužen.“
 • podaci o potrošaču: ime i prezime, email, adresa i adresa za dostavu robe/usluga
 • podaci o narudžbini tj. specifikaciju narudžbine koja između ostalog sadrži:OID
  porudžbine, spisak naručene robe/usluga, naručene količine pojedinačnih roba/usluga

sa pojedinačnom cenom i ukupnu cenu naručene robe/usluga, sa obavezno
predočenim PDV-om ili izjavom o PDV-u

 • podaci o Trgovcu: Naziv, PIB i adresa Trgovca,
 • podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane
  Banke u trenutku autorizacije i to approval_code,refnumber, status.

Poverljivost podataka

Trgovcu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena podataka
potrošača ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka
ili nadležni državni organi.
Lični i adresni podaci potrošača koji se predočavaju Trgovcu prilikom procesa kupovine
smatraju se poslovnom tajnom. Ovi podaci takođe su regulisani Zakonom o zaštiti podataka
o ličnosti.
Trgovac se obavezuje da od potrošača neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj
formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj
kartice, datum isticanja, CVC2 ili CVV broj, itd.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:

Pismeni kontakt

Kontakt email-om: info@tfitness.rs

Odgovorna osoba: Branko Narančić

Korpa
#
Zatvori filtere
Pretraga proizvoda
Cena